Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària (5è i 6è) i primer cicle de l'ESO (1r i 2n).

Activitat de 3 sessions, dirigides per monitors/es especialistes, de 55 minuts per grup classe amb material didàctic complementari per al professorat.

Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària (3r i 4t).

Sessió de coreografies i balls amb música d’actualitat.

Activitat adreçada al cicle mitjà i cicle superior d'educació primària.

Sessions a convenir per grup classe dirigides per monitors/es especialistes amb material didàctic complementari per al professorat.

Activitat adreçada al cicle mitjà i cicle superior d'educació primària.

Activitat de 4 sessions, dirigides per monitors/es especialistes, de 45 minuts per grup classe amb material didàctic complementari per al professorat.