Protecció de dades

Aquesta seu electrònica té per objecte posar a disposició dels usuaris tota classe de serveis i informacions relacionades amb l`Ajuntament.

L`usuari d`aquest Portal haurà d`acceptar les presents condicions i termes d`ús que tenen caràcter vinculant, fent ús del contingut de conformitat amb la legalitat vigent en cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L`usuari no podrà usar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que sigui il·legal o estigui prohibit per les presents condicions d`ús, i queda prohibida qualsevol actuació en perjudici de les entitats participants o de tercers.

Especialment l`usuari no podrà accedir al Portal de manera que faci malbé, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui dels serveis i/o informació oferta, no podrà interferir l`ús d`aquests serveis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l`accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics del portal oa xarxes connectades al Portal sense autorització quan aquesta sigui preceptiva per a l`accés, ni mitjançant actes d`intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

L`Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es reserva el dret de suspendre temporalment l`accés al portal, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, sempre que per raons tècniques de força major impedeixin el correcte funcinonament del mateix.

D'acord amb allò que s'estableix a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal i a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de correo electrónico us comuniquem que les dades facilitades, i aquelles que puguin recollir-se en un futur, s'incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb la finalitat de dur a terme l'adequada gestió del portal del ciutadà.

El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica, per correu electrònic o per altres canals electrònics amb la finalitat de què l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès pugui atendre els objectius indicats.

El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l`Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Francesc Layret s/n.
 

Enllaços Relacionats