Activitat adreçada a les Associacions de mares i pares d'alumnes.

Xerrada en la que es tracten aspectes com: Avantatges i desavantatges de la xarxa, consells nocius, continguts il·legals.

Activitat adreçada a les Associacions de mares i pares d'alumnes.

Presentacions que aborden les conductes de risc quan es circula com a vianant, ciclista, conductor o passatger acompanyant infants. 

Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, només 3r d'ESO.

Xerrada sobre diversos aspectes que afecten l'àmbit de les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diversos supòsits. 

Activitat adreçada al primer cicle d'educació secundària, només 2n d'ESO.

Acostament, des del punt de vista policial, a activitats relacionades amb el jovent que generen responsabilitats i conseqüències legals.