Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, només 3r d'ESO.

Teixint Xarxes és un projecte educatiu que té els seus fonaments en la Cultura per a la Pau i busca promoure en l'àmbit educatiu valors com la igualtat, la cooperació, la solidaritat, el respecte per la vida i la capacitat de transformació del jovent.

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària (5è i 6è).

Activitat educativa, vivencial i creativa per difondre els valors de la noviolència i la pau mitjançant una campanya comunicativa i una acció organitzada que generi un impacte en la comunitat educativa.

Activitat adreçada a educació secundària obligatòria (Primer i Segon Cicle).

Abordarem les causes i les conseqüències dels desplaçaments forçats al món, les necessitats de les persones que en són víctimes, els drets que ostenten i la protecció internacional de la qual han de ser-ne beneficiaris.  

Activitat adreçada al primer cicle de l'ESO (1r i 2n).

Taller per reflexionar sobre les diferents i múltiples vessants de la discriminació; per gènere, per edat, per constitució, per procedència,...