Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, (3r i 4t d'ESO).

Breu introducció de l’espai i del fons de la biblioteca.

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària. Només un nivell per centre.

Visita a la Sala Enric Granados i introducció a la cerca d’informació en Internet i al catàleg  Aladí.

Activitat adreçada al cicle inicial d'educació primària, només 1r.

Visita de l’espai de la sala infantil, explicació dels serveis i organització del fons infantil de la biblioteca.

Activitat adreçada a tots els cursos d'educació infantil, primària i secundària.

Carnet de préstec adreçat a l’aula per recolzar el projecte educatiu i el foment de la lectura.