Activitat adreçada al primer cicle d'educació infantil.

Cuida’l convida als infants a gaudir del seu món, lliure, creatiu i vital, on es reivindica la capacitat creativa de cadascú i el dret a expressar-la.

Activitat adreçada al segon cicle de l'ESO (3r i 4t) i Batxillerat.

Al taller es treballa el consentiment en les relacions sexuals i afectives atraves de dinàmiques, visionat d'un curt i debat posterior.

Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, 3r o 4t  d'ESO. Només un nivell

Concert de música moderna, comentat i realitzat per professors de l'escola municipal de música. Està destinat a l'alumnat d'ESO que fa música per segon cop a la secundària.

Activitat adreçada al primer cicle d'educació secundària, 1r o 2n d'ESO. Només un nivell.

En forma de tastet ens podrem aproximar els orígens de la música més moderna apareguda al segle XX. Tres estils, tres mons.