Educació per la mobilitat segura

Activitats per identificar en la mobilitat diferents espais i elements de l'entorn per poder tenir un conducta preventiva.