Educació per la mobilitat segura

Activitats per identificar en la mobilitat diferents espais i elements de l'entorn per poder tenir un conducta preventiva.

Visitem la Policia Local

Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària, només 3r.

Visita guiada a les dependències de la Policia Local, explicant els recursos humans i materials disponibles pel desenvolupament de les funcions pròpies.