Igualtat, solidaritat i convivència

Activitats per treballar valors com la igualtat, la solidaritat, la cooperació, la pau, per fomentar un esperit obert i crític.

Drogues i lleis

Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, només 3r d'ESO.

Xerrada sobre diversos aspectes que afecten l'àmbit de les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diversos supòsits. 

Situacions de risc per al jovent

Activitat adreçada al primer cicle d'educació secundària, només 2n d'ESO.

Acostament, des del punt de vista policial, a activitats relacionades amb el jovent que generen responsabilitats i conseqüències legals.

Coeducació 1

Activitat adreçada al segon cicle d'educació infantil, (EI-3, EI-4 i EI-5).

Tallers que, mitjançant els jocs, les joguines i els contes, sensibilitzen vers la coeducació.

Coeducació 2

Activitat adreçada a tots els cursos d'educació primària, ESO, Batxillerat i CFGM.

Taller per identificar els models de gènere apresos i les seves conseqüències. Mitjançant el teatre social i dinàmiques participatives es contribuirà a la transformació dels estereotips de gènere.