Igualtat, solidaritat i convivència

Activitats per treballar valors com la igualtat, la solidaritat, la cooperació, la pau, per fomentar un esperit obert i crític.

Discrimina-ci-ó-no??

Activitat adreçada al primer cicle de l'ESO (1r i 2n). Només un nivell per centre.

Taller per generar una reflexió sobre conceptes vinculats a la idea genèrica de discriminació: xenofòbia, racisme, igualtat, tolerància , justícia, respecte, etc.

El joc dels drets humans a la ciutat

Activitat adreçada al primer cicle d'educació secundària, només 1r d'ESO.

A través del joc, la proposta pedagògica de Creu Roja, vol donar a conèixer entre els infants la Carta Europea de la Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.

Els jocs i les joguines. De nens o de nenes

Activitat adreçada al segon cicle d'educació infantil i al cicle inicial d'educació primària, només 1r.

Activitat en la qual el joc simbòlic es fa servir com a eina per a l’adquisició d’aprenentatge significatiu, la coeducació i la convivència igualitària al grup.

Emocion-arte

Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària, només 3r.

Taller de 3 sessions on es treballa l'autoestima i s'aprofundeix en el coneixement de les pròpies emocions.