Comunitat Educativa

Activitats de suport i recursos adreçats a les associacions de famílies i a la comunitat educativa.

Assessorament a processos de dol

Assessorament adreçat a tota la comunitat educativa.

Assessorament i suport terapèutic per part de Xusa Serra i Llanas a mestres, mares, pares, nenes i nens que afrontin processos de pèrdues i dol.

Espais familiars

Activitats adreçades a les Famíles i els infants de EI3, EI4, EI5 i de d'Educació Primària.

Sessions d'acompanyament a la funció educativa de les famílies.

 

 

Internet Segura per a la protecció del/de la menor

Activitat adreçada a les Associacions de mares i pares d'alumnes.

Xerrada en la que es tracten aspectes com: Avantatges i desavantatges de la xarxa, consells nocius, continguts il·legals.

Mobilitat segura per a mares i pares

Activitat adreçada a les Associacions de mares i pares d'alumnes.

Presentacions que aborden les conductes de risc quan es circula com a vianant, ciclista, conductor o passatger acompanyant infants.