Activitat adreçada al primer cicle d'educació infantil, només EI-2.

Visita a l'espai infantil de la Biblioteca Central de Cerdanyola.

Activitat adreçada a educació infantil, només EI-2 i EI-3.

Préstec de la disfressa d'un dels tres reis. La recollida i la tornada dels vestits s'ha de fer a l'Ateneu de Cerdanyola.