Activitat adreçada a educació secundària obligatòria (Primer i Segon Cicle).

Abordarem les causes i les conseqüències dels desplaçaments forçats al món, les necessitats de les persones que en són víctimes, els drets que ostenten i la protecció internacional de la qual han de ser-ne beneficiaris.  

Activitat adreçada al primer cicle de l'ESO (1r i 2n).

Taller per reflexionar sobre les diferents i múltiples vessants de la discriminació; per gènere, per edat, per constitució, per procedència,...

Activitat adreçada al cicle mitjà i cicle superior d'educació primària.

La tolerància i el respecte són valors dels quals totes les cultures fan gala i aquests, especialment en la convivència, són imprescindibles per a preservar una cultura de pau.

Activitat adreçada al cicle inicial d'educació primària (1r i 2n).

És important saber i tenir constància que tots som diferents, i que precisament aquestes diferències són les que ens fan especials i únics.