Activitat adreçada al primer cicle d'educació secundària, 1r o 2n d'ESO. Només un nivell.

Concert de música moderna, comentat i realitzat per professors de l'escola municipal de música. Està destinat a l'alumnat d'ESO que fa música per primer cop a la secundària.

Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, 3r o 4t  d'ESO. Només un nivell

Concert de música moderna, comentat i realitzat per professors de l'escola municipal de música. Està destinat a l'alumnat d'ESO que fa música per segon cop a la secundària.

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària, només 6è.

Una activitat eminentment pràctica conduïda per especialistes de piano i guitarra on l’alumnat podrà tocar els instruments tant individualment com en assaig de grup.

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària, només 5è.

Us proposem un programa de concert amb música dels compositors més reconeguts del repertori espanyol i català que van deixar escrites pàgines exquisides per a aquests dos instruments.