Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària, només 4t dels centres participants al projecte.

Visita guiada  pels diferents itineraris dels camins escolars senyalitzats i reflexió final sobre la seguretat vial, pros i contres dels camins escolars a les ciutats mitjanes.

Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària, només 3r.

Visita guiada a les dependències de la Policia Local, explicant els recursos humans i materials disponibles pel desenvolupament de les funcions de la policia.

Activitat adreçada al cicle inicial d'educació primària, només 2n.

Activitats a l'aula i sortida al carrer per tal d’observar l’entorn de l’escola i reflexionar sobre el rol dels vianants i les conductes necessàries per a l’educació viària.

Activitat adreçada al cicle inicial d'educació primària, només 1r.

Activitats a l'aula mitjançant les quals es treballarà el respecte cap a les normes i la mobilitat segura.