Activitat adreçada al segon cicle d'educació infantil,  només EI-4

Lectura participativa d’un conte, amb el suport de làmines il·lustrades, figures mòbils i diferents objectes.