Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària, només 3r.

Visita a la ràdio per conèixer la història de l'emissora i la seva importància, veure com s'elabora un programa de ràdio.

Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, 3r i 4t d'ESO i Batxillerat.

Tres jornades esportives, dues en horari lectiu (un matí o una tarda a concretar) i l'última a la nit.

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària (5è i 6è) i ESO (Primer i Segon Cicle).

Dirigida per un-a monitor-a especialista, aquesta acitivitat consisteix en una sessió aeròbica de 45 minuts de durada.

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària (5è i 6è) i ESO (Primer i Segon Cicle).

Dirigida per un-a monitor-a especialista, l'activitat consisteix en una sessió d'una hora de jocs i esports aquàtics.