Activitat adreçada a Batxillerat (1r i 2n).

Visita guiada a l’exposició.

Activitat adreçada a Batxillerat (1r i 2n).

Visita guiada a l’exposició i dossier educatiu per preparar la visita.

Activitat adreçada a Educació Secundària Obligatòria (Primer i Segon Cicle) i Batxillerat.

Visita guiada a l’exposició i dossier educatiu per preparar la visita.

Activitat adreçada a tots els cursos d'educació infantil segon cicle, primària, ESO, Batxillerat.

Exposició temporal. Visita guiada, oberta i participativa, al voltant de l'exposició.