Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària, només 3r.

Visita guiada a les dependències de la Policia Local, explicant els recursos humans i materials disponibles pel desenvolupament de les funcions pròpies.

Activitat adreçada al cicle inicial d'educació primària, només 2n.

Activitats a l'aula  i sortida al carrer per tal d’observar l’entorn de l’escola i reflexionar sobre el rol dels vianants i les conductes necessàries per a l’educació viària.

Activitat adreçada al cicle inicial d'educació primària, només 1r.

Activitats a l'aula basades en el joc, mitjançant el qual es treballarà el respecte cap a les normes i la mobilitat segura.

Activitat adreçada al cicle inicial d'educació primària, només 1r.

Préstec de la capsa de la boca neta amb material didàctic per treballar els hàbits d'higiene i cura de la boca.