Educació per la salut

Activitats per fomentar hàbits de vida saludable i prevenir el risc d'addicions i consum perjudicials.