Ciutat, història i patrimoni

Activitats per conèixer el patrimoni, la història, les tradicions de la nostra ciutat i alguns dels equipaments i edificis significatius.

Parlem amb l'Alcalde

Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, 3r i 4t d'ESO i a Batxillerat. Només un nivell per centre.

Visita de l'Alcalde o, en el seu defecte, d'algun-a regidor-a del consistori.

Sant Marçal: de castell a l'edat mitjana, a torre d'estiueig al segle XX

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària. Només un nivell per centre.

Conduïda per un educador o educadora, l'activitat inclou la visita guiada a l'entorn del castell.