Activitat adreçada al primer cicle d'educació secundària, només 2n d'ESO.

Taller per incidir en les actituds i les conseqüències en relació a l’ús que en fem dels mòbils, les consoles i els jocs en xarxa, les e-xarxes, els xats, etc.

Activitat adreçada al primer cicle d'educació secundària, només 2n d'ESO.

Taller per incidir en les actituds en relació amb l’alcohol, ja que és una substància legal, molt present en la nostra cultura i que pot produir estats d’ebrietat severs.

Activitat adreçada al primer cicle d'educació secundària, només 1r d'ESO.

Taller per incidir en les actituds en relació amb el tabac una de les substàncies que més addicció genera actualment. 

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària, només 6è.

Taller on a través de dinàmiques, jocs i experiments treballarem els conceptes bàsics per a una bona alimentació i quins beneficis té una alimentació saludable en el nostre dia a dia.