Activitat adreçada a Batxillerat​ (1r i 2n).

Es tracta que gent gran (mentors), identificada per la seva expertesa, col·labori en treballs de recerca de batxillerat.

Activitat adreçada al primer cicle de l'ESO (1r i 2n).

Una activitat creativa en els qual es donaren eines als participants pel que fa el cinema, la creació, producció i edició d’un curtmetratge.

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària (5è i 6è) i primer cicle de l'ESO (1r i 2n).

Visita a l’aula d’un grup de dones que, mitjançant fotografies, vídeos, materials recollits per elles mateixes, expliquen la seva biografia al voltant d’aquesta temàtica.

Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària (3r i 4t).

Visita d’una persona gran a l’aula, per tal d’explicar i mostrar l’ofici en què havia treballat.