Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària (5è i 6è).

Jornada matinal dedicada a la pràctica del mini handbol per posar en pràctica els que es va aprendre en les sessions d'Iniciació a la pràctica del voleibol com a esport col·lectiu.

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària (5è i 6è).

Activitat de 3 sessions, dirigides per monitors/es especialistes, de 45 minuts per grup classe amb material didàctic complementari per al professorat.

Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, 3r i 4t d'ESO i Batxillerat.

Tres jornades esportives, dues en horari lectiu (un matí o una tarda a concretar) i l'última a la nit.

Activitat adreçada al cicle superior d'educació primària (5è i 6è) i ESO (Primer i Segon Cicle).

Dirigida per un-a monitor-a especialista, aquesta acitivitat consisteix en una sessió aeròbica de 45 minuts de durada.