Activitat adreçada a Batxillerat (1r i 2n).

Visita guiada a l’exposició.

Activitat adreçada a Batxillerat (1r i 2n).

Visita guiada a l’exposició i dossier educatiu per preparar la visita.

Activitat adreçada a Educació Secundària Obligatòria (Primer i Segon Cicle) i Batxillerat.

Visita guiada a l’exposició i dossier educatiu per preparar la visita.

Activitat adreçada a Batxillerat​ (1r i 2n).

Participació en una campanya d'excavació a Ca n'Oliver amb tutela per part d'un arqueòleg. S'ofereix dossier i material per a què l'alumnat pugui preparar el treball de recerca.