Activitat adreçada al segon cicle d'educació secundària, només 3r d'ESO.

Concert de música moderna, comentat i realitzat per professors de l'escola municipal de música. Està destinat a l'alumnat d'ESO que fa música per segon cop a la secundària.

Activitat adreçada al primer cicle d'educació secundària, només 1r d'ESO.

Concert de música moderna, comentat i realitzat per professors de l'escola municipal de música. Està destinat a l'alumnat d'ESO que fa música per primer cop a la secundària.

Activitat adreçada a educació secundària obligatòria (Primer i Segon Cicle).

Adaptació teatral de Pygmalion amb actors anglòfons, el clàssic que va inspirar My Fair Lady.

Activitat adreçada a educació secundària obligatòria (Primer i Segon Cicle).

Obra cabdal de la literatura catalana de l’autora de La Plaça del Diamant i lectura inclosa a selectivitat.