Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària, només 3r.

Visita guiada per algunes de les dependències de l'Ajuntament: sala de Plens, alcaldia, vestíbul i OAC. Aquesta activitat inclou la recepció de l'Il·lm. Sr. Alcalde de Cerdanyola del Vallès i/o d'algun/a regidor/a de l'Àrea de Servei a les Persones.