Activitat adreçada al educació primària.

La programació s'adapta als grups estables. 1 espectacle per curs, a l'aula.