Activitats adreçades a les Famíles i els infants de EI3, EI4, EI5 i de d'Educació Primària.

Sessions d'acompanyament a la funció educativa de les famílies.