Activitat adreçada al cicle mitjà d'educació primària, només 3r.

Visita a la Comissaria on es presenta la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra amb una breu explicació de les funcions i de la tasca habitual de la policia a una comissaria.